Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 8, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
וַיְרַפּ֞וּ אֶת־שֶׁ֤בֶר בַּת־עַמִּי֙ עַל־נְקַלָּ֔ה לֵאמֹ֖ר שָׁלֹ֣ום׀ שָׁלֹ֑ום וְאֵ֖ין שָׁלֹֽום׃

wayĕraṗ֞ẇ ʼeţ־şě֤ber bȧţ־ʻami̇y֙ ʻal־nĕqalá̇֔h léʼmò֖r şá̌lò֣wm׀ şá̌lò֑wm wĕʼé֖yn şá̌lòֽwm׃