Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 8, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
הִנֵּה־קֹ֞ול שַֽׁוְעַ֣ת בַּת־עַמִּ֗י מֵאֶ֨רֶץ֙ מַרְחַקִּ֔ים הַֽיהוָה֙ אֵ֣ין בְּצִיֹּ֔ון אִם־מַלְכָּ֖הּ אֵ֣ין בָּ֑הּ מַדּ֗וּעַ הִכְעִס֛וּנִי בִּפְסִלֵיהֶ֖ם בְּהַבְלֵ֥י נֵכָֽר׃

hiné̇h־qò֞wl şǎֽwĕʻa֣ţ bȧţ־ʻami̇֗y méʼe֨reẕ֙ marĕẖaqi̇֔ym haֽyhwáh֙ ʼé֣yn bĕ̇ẕiyò̇֔wn ʼim־malĕká֖̇ḣ ʼé֣yn bá֑̇ḣ maḋ֗ẇʻa hikĕʻis֛ẇniy bi̇pĕsiléyhe֖m bĕ̇habĕlé֥y nékáֽr׃