Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 8, 22

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
22
הַצֳרִי֙ אֵ֣ין בְּגִלְעָ֔ד אִם־רֹפֵ֖א אֵ֣ין שָׁ֑ם כִּ֗י מַדּ֨וּעַ֙ לֹ֣א עָֽלְתָ֔ה אֲרֻכַ֖ת בַּת־עַמִּֽי׃

haẕoriy֙ ʼé֣yn bĕ̇gilĕʻá֔d ʼim־ròpé֖ʼ ʼé֣yn şá֑̌m ki̇֗y maḋ֨ẇʻa֙ lò֣ʼ ʻáֽlĕţá֔h ʼàruka֖ţ bȧţ־ʻamiֽ̇y׃