Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 8, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
מַדּ֨וּעַ שֹׁובְבָ֜ה הָעָ֥ם הַזֶּ֛ה יְרוּשָׁלִַ֖ם מְשֻׁבָ֣ה נִצַּ֑חַת הֶחֱזִ֨יקוּ֙ בַּתַּרְמִ֔ית מֵאֲנ֖וּ לָשֽׁוּב׃

maḋ֨ẇʻa şò̌wbĕbá֜h háʻá֥m hazė֛h yĕrẇşá̌lia֖m mĕşǔbá֣h niẕȧ֑ẖaţ heẖèzi֨yqẇ֙ bȧţȧrĕmi֔yţ méʼàn֖ẇ láşֽ̌ẇb׃