Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 8, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
גַּם־חֲסִידָ֣ה בַשָּׁמַ֗יִם יָֽדְעָה֙ מֹֽועֲדֶ֔יהָ וְתֹ֤ר וְסוּס וְעָג֗וּר שָׁמְר֖וּ אֶת־עֵ֣ת בֹּאָ֑נָה וְעַמִּ֕י לֹ֣א יָֽדְע֔וּ אֵ֖ת מִשְׁפַּ֥ט יְהוָֽה׃

gȧm־ẖàsiydá֣h başá̇̌ma֗yim yáֽdĕʻáh֙ mòֽwʻàde֔yhá wĕţò֤r wĕsẇs wĕʻág֗ẇr şá̌mĕr֖ẇ ʼeţ־ʻé֣ţ bò̇ʼá֑náh wĕʻami̇֕y lò֣ʼ yáֽdĕʻ֔ẇ ʼé֖ţ mişĕ̌pȧ֥t yĕhwáֽh׃