Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
מִֽי־יִתְּנֵ֣נִי בַמִּדְבָּ֗ר מְלֹון֙ אֹֽרְחִ֔ים וְאֶֽעֶזְבָה֙ אֶת־עַמִּ֔י וְאֵלְכָ֖ה מֵֽאִתָּ֑ם כִּ֤י כֻלָּם֙ מְנָ֣אֲפִ֔ים עֲצֶ֖רֶת בֹּגְדִֽים׃

miֽy־yiţĕ̇né֣niy bami̇dĕbá̇֗r mĕlòwn֙ ʼòֽrĕẖi֔ym wĕʼeֽʻezĕbáh֙ ʼeţ־ʻami̇֔y wĕʼélĕká֖h méֽʼiţá֑̇m ki֤̇y kulá̇m֙ mĕná֣ʼàpi֔ym ʻàẕe֖reţ bò̇gĕdiֽym׃