Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וַיֵּ֣לְכ֔וּ אַחֲרֵ֖י שְׁרִר֣וּת לִבָּ֑ם וְאַחֲרֵי֙ הַבְּעָלִ֔ים אֲשֶׁ֥ר לִמְּד֖וּם אֲבֹותָֽם׃ ס

wayé֣̇lĕk֔ẇ ʼaẖàré֖y şĕ̌rir֣ẇţ libá֑̇m wĕʼaẖàréy֙ habĕ̇ʻáli֔ym ʼàşě֥r limĕ̇d֖ẇm ʼàbòwţáֽm׃ s