Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
וַהֲפִֽצֹותִים֙ בַּגֹּויִ֔ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יָֽדְע֔וּ הֵ֖מָּה וַֽאֲבֹותָ֑ם וְשִׁלַּחְתִּ֤י אַֽחֲרֵיהֶם֙ אֶת־הַחֶ֔רֶב עַ֥ד כַּלֹּותִ֖י אֹותָֽם׃ פ

wahàpiֽẕòwţiym֙ bȧgò̇wyi֔m ʼàşěr֙ lò֣ʼ yáֽdĕʻ֔ẇ hé֖má̇h waֽʼàbòwţá֑m wĕşǐlȧẖĕţi֤̇y ʼaֽẖàréyhem֙ ʼeţ־haẖe֔reb ʻa֥d kȧlò̇wţi֖y ʼòwţáֽm׃ p