Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 17

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
17
וּתְמַהֵ֕רְנָה וְתִשֶּׂ֥נָה עָלֵ֖ינוּ נֶ֑הִי וְתֵרַ֤דְנָה עֵינֵ֨ינוּ֙ דִּמְעָ֔ה וְעַפְעַפֵּ֖ינוּ יִזְּלוּ־מָֽיִם׃

ẇţĕmahé֕rĕnáh wĕţişė֥̂náh ʻálé֖ynẇ ne֑hiy wĕţéra֤dĕnáh ʻéyné֨ynẇ֙ di̇mĕʻá֔h wĕʻapĕʻapé֖̇ynẇ yizĕ̇lẇ־máֽyim׃