Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 18

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
18
כִּ֣י קֹ֥ול נְהִ֛י נִשְׁמַ֥ע מִצִּיֹּ֖ון אֵ֣יךְ שֻׁדָּ֑דְנוּ בֹּ֤שְׁנֽוּ מְאֹד֙ כִּֽי־עָזַ֣בְנוּ אָ֔רֶץ כִּ֥י הִשְׁלִ֖יכוּ מִשְׁכְּנֹותֵֽינוּ׃ ס

ki֣̇y qò֥wl nĕhi֛y nişĕ̌ma֥ʻ miẕi̇yò֖̇wn ʼé֣ykĕ şǔdá֑̇dĕnẇ bò֤̇şĕ̌nֽẇ mĕʼòd֙ kiֽ̇y־ʻáza֣bĕnẇ ʼá֔reẕ ki֥̇y hişĕ̌li֖ykẇ mişĕ̌kĕ̇nòwţéֽynẇ׃ s