Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
כִּֽי־שְׁמַ֤עְנָה נָשִׁים֙ דְּבַר־יְהוָ֔ה וְתִקַּ֥ח אָזְנְכֶ֖ם דְּבַר־פִּ֑יו וְלַמֵּ֤דְנָה בְנֹֽותֵיכֶם֙ נֶ֔הִי וְאִשָּׁ֥ה רְעוּתָ֖הּ קִינָֽה׃

kiֽ̇y־şĕ̌ma֤ʻĕnáh náşǐym֙ dĕ̇bar־yĕhwá֔h wĕţiqȧ֥ẖ ʼázĕnĕke֖m dĕ̇bar־pi֑̇yw wĕlamé֤̇dĕnáh bĕnòֽwţéykem֙ ne֔hiy wĕʼişá֥̇̌h rĕʻẇţá֖ḣ qiynáֽh׃