Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 20

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
20
כִּֽי־עָ֤לָה מָ֨וֶת֙ בְּחַלֹּונֵ֔ינוּ בָּ֖א בְּאַרְמְנֹותֵ֑ינוּ לְהַכְרִ֤ית עֹולָל֙ מִח֔וּץ בַּחוּרִ֖ים מֵרְחֹבֹֽות׃

kiֽ̇y־ʻá֤láh má֨weţ֙ bĕ̇ẖalò̇wné֔ynẇ bá֖̇ʼ bĕ̇ʼarĕmĕnòwţé֑ynẇ lĕhakĕri֤yţ ʻòwlál֙ miẖ֔ẇẕ bȧẖẇri֖ym mérĕẖòbòֽwţ׃