Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 23

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
23
כִּ֣י אִם־בְּזֹ֞את יִתְהַלֵּ֣ל הַמִּתְהַלֵּ֗ל הַשְׂכֵּל֮ וְיָדֹ֣עַ אֹותִי֒ כִּ֚י אֲנִ֣י יְהוָ֔ה עֹ֥שֶׂה חֶ֛סֶד מִשְׁפָּ֥ט וּצְדָקָ֖ה בָּאָ֑רֶץ כִּֽי־בְאֵ֥לֶּה חָפַ֖צְתִּי נְאֻם־יְהוָֽה׃ ס

ki֣̇y ʼim־bĕ̇zò֞ʼţ yiţĕhalé֣̇l hami̇ţĕhalé̇֗l haşĕ̂ké̇l֮ wĕyádò֣ʻa ʼòwţiy֒ ki֚̇y ʼàni֣y yĕhwá֔h ʻò֥şêh ẖe֛sed mişĕ̌pá֥̇t ẇẕĕdáqá֖h bá̇ʼá֑reẕ kiֽ̇y־bĕʼé֥lėh ẖápa֖ẕĕţi̇y nĕʼum־yĕhwáֽh׃ s