Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 24

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
24
הִנֵּ֛ה יָמִ֥ים בָּאִ֖ים נְאֻם־יְהוָ֑ה וּפָ֣קַדְתִּ֔י עַל־כָּל־מ֖וּל בְּעָרְלָֽה׃

hiné֛̇h yámi֥ym bá̇ʼi֖ym nĕʼum־yĕhwá֑h ẇpá֣qadĕţi̇֔y ʻal־ká̇l־m֖ẇl bĕ̇ʻárĕláֽh׃