Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
וְאִ֤ישׁ בְּרֵעֵ֨הוּ֙ יְהָתֵ֔לּוּ וֶאֱמֶ֖ת לֹ֣א יְדַבֵּ֑רוּ לִמְּד֧וּ לְשֹׁונָ֛ם דַּבֶּר־שֶׁ֖קֶר הַעֲוֵ֥ה נִלְאֽוּ׃

wĕʼi֤yş̌ bĕ̇réʻé֨hẇ֙ yĕháţé֔l̇ẇ weʼème֖ţ lò֣ʼ yĕdabé֑̇rẇ limĕ̇d֧ẇ lĕşò̌wná֛m dȧbėr־şě֖qer haʻàwé֥h nilĕʼֽẇ׃