Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 9, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
שִׁבְתְּךָ֖ בְּתֹ֣וךְ מִרְמָ֑ה בְּמִרְמָ֛ה מֵאֲנ֥וּ דַֽעַת־אֹותִ֖י נְאֻם־יְהוָֽה׃ ס

şǐbĕţĕ̇ká֖ bĕ̇ţò֣wkĕ mirĕmá֑h bĕ̇mirĕmá֛h méʼàn֥ẇ daֽʻaţ־ʼòwţi֖y nĕʼum־yĕhwáֽh׃ s