Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 2, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
כָּל־הַמִּנְחָ֗ה אֲשֶׁ֤ר תַּקְרִ֨יבוּ֙ לַיהוָ֔ה לֹ֥א תֵעָשֶׂ֖ה חָמֵ֑ץ כִּ֤י כָל־שְׂאֹר֙ וְכָל־דְּבַ֔שׁ לֹֽא־תַקְטִ֧ירוּ מִמֶּ֛נּוּ אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֽה׃

ká̇l־hami̇nĕẖá֗h ʼàşě֤r ţȧqĕri֨ybẇ֙ layhwá֔h lò֥ʼ ţéʻáşê֖h ẖámé֑ẕ ki֤̇y kál־şĕ̂ʼòr֙ wĕkál־dĕ̇ba֔ş̌ lòֽʼ־ţaqĕti֧yrẇ mimė֛ṅẇ ʼişė֖̌h laֽyhwáֽh׃