Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 2, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וְהֵרִ֨ים הַכֹּהֵ֤ן מִן־הַמִּנְחָה֙ אֶת־אַזְכָּ֣רָתָ֔הּ וְהִקְטִ֖יר הַמִּזְבֵּ֑חָה אִשֵּׁ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַיהוָֽה׃

wĕhéri֨ym hakò̇hé֤n min־hami̇nĕẖáh֙ ʼeţ־ʼazĕká֣̇ráţá֔ḣ wĕhiqĕti֖yr hami̇zĕbé֑̇ẖáh ʼişé֛̇̌h ré֥yẖa niyẖò֖ẖa layhwáֽh׃