Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 6, 18

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
18
דַּבֵּ֤ר אֶֽל־אַהֲרֹן֙ וְאֶל־בָּנָ֣יו לֵאמֹ֔ר זֹ֥את תֹּורַ֖ת הַֽחַטָּ֑את בִּמְקֹ֡ום אֲשֶׁר֩ תִּשָּׁחֵ֨ט הָעֹלָ֜ה תִּשָּׁחֵ֤ט הַֽחַטָּאת֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִׁ֖ים הִֽוא׃

dȧbé֤̇r ʼeֽl־ʼahàròn֙ wĕʼel־bá̇ná֣yw léʼmò֔r zò֥ʼţ ţò̇wra֖ţ haֽẖatá֑̇ʼţ bi̇mĕqò֡wm ʼàşěr֩ ţi̇şá̇̌ẖé֨t háʻòlá֜h ţi̇şá̇̌ẖé֤t haֽẖatá̇ʼţ֙ lipĕné֣y yĕhwá֔h qò֥deş̌ qáֽdáşǐ֖ym hiֽwʼ׃