Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Michée 1, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
דְּבַר־יְהוָ֣ה׀ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֗ה אֶל־מִיכָה֙ הַמֹּ֣רַשְׁתִּ֔י בִּימֵ֥י יֹותָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖ה מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה אֲשֶׁר־חָזָ֥ה עַל־שֹׁמְרֹ֖ון וִירֽוּשָׁלִָֽם׃

dĕ̇bar־yĕhwá֣h׀ ʼàşě֣r háyá֗h ʼel־miykáh֙ hamò֣̇raşĕ̌ţi̇֔y bi̇ymé֥y yòwţá֛m ʼáẖá֥z yĕẖizĕqiyá֖̇h malĕké֣y yĕhẇdá֑h ʼàşěr־ẖázá֥h ʻal־şò̌mĕrò֖wn wiyrֽẇşá̌láֽim׃