Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Michée 7, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
יִרְא֤וּ גֹויִם֙ וְיֵבֹ֔שׁוּ מִכֹּ֖ל גְּבֽוּרָתָ֑ם יָשִׂ֤ימוּ יָד֙ עַל־פֶּ֔ה אָזְנֵיהֶ֖ם תֶּחֱרַֽשְׁנָה׃

yirĕʼ֤ẇ gòwyim֙ wĕyébò֔ş̌ẇ mikò֖̇l gĕ̇bֽẇráţá֑m yáşî֤ymẇ yád֙ ʻal־pė֔h ʼázĕnéyhe֖m ţėẖèraֽşĕ̌náh׃