Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Malachie 3, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
וְעַתָּ֕ה אֲנַ֖חְנוּ מְאַשְּׁרִ֣ים זֵדִ֑ים גַּם־נִבְנוּ֙ עֹשֵׂ֣י רִשְׁעָ֔ה גַּ֧ם בָּחֲנ֛וּ אֱלֹהִ֖ים וַיִּמָּלֵֽטוּ׃

wĕʻaţá̇֕h ʼàna֖ẖĕnẇ mĕʼaşĕ̇̌ri֣ym zédi֑ym gȧm־nibĕnẇ֙ ʻòşé֣̂y rişĕ̌ʻá֔h gȧ֧m bá̇ẖàn֛ẇ ʼèlòhi֖ym wayi̇má̇léֽtẇ׃