Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nahum 1, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
כֹּ֣ה׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה אִם־שְׁלֵמִים֙ וְכֵ֣ן רַבִּ֔ים וְכֵ֥ן נָגֹ֖זּוּ וְעָבָ֑ר וְעִ֨נִּתִ֔ךְ לֹ֥א אֲעַנֵּ֖ךְ עֹֽוד׃

kò֣̇h׀ ʼáma֣r yĕhwá֗h ʼim־şĕ̌lémiym֙ wĕké֣n rabi̇֔ym wĕké֥n nágò֖żẇ wĕʻábá֑r wĕʻi֨ni̇ţi֔kĕ lò֥ʼ ʼàʻané֖̇kĕ ʻòֽwd׃