Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nahum 3, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
גַּם־אַ֣תְּ תִּשְׁכְּרִ֔י תְּהִ֖י נַֽעֲלָמָ֑ה גַּם־אַ֛תְּ תְּבַקְשִׁ֥י מָעֹ֖וז מֵאֹויֵֽב׃

gȧm־ʼa֣ţĕ̇ ţi̇şĕ̌kĕ̇ri֔y ţĕ̇hi֖y naֽʻàlámá֑h gȧm־ʼa֛ţĕ̇ ţĕ̇baqĕşǐ֥y máʻò֖wz méʼòwyéֽb׃