Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nombres 30, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
וְאִם־הַחֲרֵשׁ֩ יַחֲרִ֨ישׁ לָ֥הּ אִישָׁהּ֮ מִיֹּ֣ום אֶל־יֹום֒ וְהֵקִים֙ אֶת־כָּל־נְדָרֶ֔יהָ אֹ֥ו אֶת־כָּל־אֱסָרֶ֖יהָ אֲשֶׁ֣ר עָלֶ֑יהָ הֵקִ֣ים אֹתָ֔ם כִּי־הֶחֱרִ֥שׁ לָ֖הּ בְּיֹ֥ום שָׁמְעֹֽו׃

wĕʼim־haẖàréş̌֩ yaẖàri֨yş̌ lá֥ḣ ʼiyşá̌ḣ֮ miyò֣̇wm ʼel־yòwm֒ wĕhéqiym֙ ʼeţ־ká̇l־nĕdáre֔yhá ʼò֥w ʼeţ־ká̇l־ʼèsáre֖yhá ʼàşě֣r ʻále֑yhá héqi֣ym ʼòţá֔m ki̇y־heẖèri֥ş̌ lá֖ḣ bĕ̇yò֥wm şá̌mĕʻòֽw׃