Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Proverbes 17, 22

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
22
לֵ֣ב שָׂ֭מֵחַ יֵיטִ֣ב גֵּהָ֑ה וְר֥וּחַ נְ֝כֵאָ֗ה תְּיַבֶּשׁ־גָּֽרֶם׃

lé֣b şá֭̂méẖa yéyti֣b gé̇há֑h wĕr֥ẇẖa nĕ֝kéʼá֗h ţĕ̇yabėş̌־gáֽ̇rem׃