Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 1, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
עַל־כֵּ֤ן׀ לֹא־יָקֻ֣מוּ רְ֭שָׁעִים בַּמִּשְׁפָּ֑ט וְ֝חַטָּאִ֗ים בַּעֲדַ֥ת צַדִּיקִֽים׃

ʻal־ké֤̇n׀ lòʼ־yáqu֣mẇ rĕ֭şá̌ʻiym bȧmi̇şĕ̌pá֑̇t wĕ֝ẖatá̇ʼi֗ym bȧʻàda֥ţ ẕadi̇yqiֽym׃