Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 13, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
עַד־אָ֣נָה יְ֭הוָה תִּשְׁכָּחֵ֣נִי נֶ֑צַח עַד־אָ֓נָה׀ תַּסְתִּ֖יר אֶת־פָּנֶ֣יךָ מִמֶּֽנִּי׃

ʻad־ʼá֣náh yĕ֭hwáh ţi̇şĕ̌ká̇ẖé֣niy ne֑ẕaẖ ʻad־ʼá֓náh׀ ţȧsĕţi֖̇yr ʼeţ־pá̇ne֣yká mimėֽni̇y׃