Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 135, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
שֶׁ֣֭עֹֽמְדִים בְּבֵ֣ית יְהוָ֑ה בְּ֝חַצְרֹ֗ות בֵּ֣ית אֱלֹהֵֽינוּ׃

şě֣֭ʻòֽmĕdiym bĕ̇bé֣yţ yĕhwá֑h bĕ̇֝ẖaẕĕrò֗wţ bé֣̇yţ ʼèlòhéֽynẇ׃