Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 135, 20

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
20
בֵּ֣ית הַ֭לֵּוִי בָּרֲכ֣וּ אֶת־יְהוָ֑ה יִֽרְאֵ֥י יְ֝הוָ֗ה בָּרֲכ֥וּ אֶת־יְהוָֽה׃

bé֣̇yţ ha֭lé̇wiy bá̇ràk֣ẇ ʼeţ־yĕhwá֑h yiֽrĕʼé֥y yĕ֝hwá֗h bá̇ràk֥ẇ ʼeţ־yĕhwáֽh׃