Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 135, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
מַֽעֲלֶ֣ה נְשִׂאִים֮ מִקְצֵ֪ה הָ֫אָ֥רֶץ בְּרָקִ֣ים לַמָּטָ֣ר עָשָׂ֑ה מֹֽוצֵא־ר֝וּחַ מֵאֹֽוצְרֹותָֽיו׃

maֽʻàle֣h nĕşîʼiym֮ miqĕẕé֪h há֫ʼá֥reẕ bĕ̇ráqi֣ym lamá̇tá֣r ʻáşá֑̂h mòֽwẕéʼ־r֝ẇẖa méʼòֽwẕĕròwţáֽyw׃