Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 143, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
וְאַל־תָּבֹ֣וא בְ֭מִשְׁפָּט אֶת־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֤י לֹֽא־יִצְדַּ֖ק לְפָנֶ֣יךָ כָל־חָֽי׃

wĕʼal־ţá̇bò֣wʼ bĕ֭mişĕ̌pá̇t ʼeţ־ʻabĕdė֑ká ki֤̇y lòֽʼ־yiẕĕdȧ֖q lĕpáne֣yká kál־ẖáֽy׃