Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 143, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
מַ֘הֵ֤ר עֲנֵ֨נִי׀ יְהוָה֮ כָּלְתָ֪ה ר֫וּחִ֥י אַל־תַּסְתֵּ֣ר פָּנֶ֣יךָ מִמֶּ֑נִּי וְ֝נִמְשַׁ֗לְתִּי עִם־יֹ֥רְדֵי בֹֽור׃

ma֘hé֤r ʻàné֨niy׀ yĕhwáh֮ ká̇lĕţá֪h r֫ẇẖi֥y ʼal־ţȧsĕţé֣̇r pá̇ne֣yká mimė֑ni̇y wĕ֝nimĕşǎ֗lĕţi̇y ʻim־yò֥rĕdéy bòֽwr׃