Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 144, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
אַלּוּפֵ֗ינוּ מְֽסֻבָּ֫לִ֥ים אֵֽין־פֶּ֭רֶץ וְאֵ֣ין יֹוצֵ֑את וְאֵ֥ין צְ֝וָחָ֗ה בִּרְחֹבֹתֵֽינוּ׃

ʼal̇ẇpé֗ynẇ mĕֽsubá̇֫li֥ym ʼéֽyn־pė֭reẕ wĕʼé֣yn yòwẕé֑ʼţ wĕʼé֥yn ẕĕ֝wáẖá֗h bi̇rĕẖòbòţéֽynẇ׃