Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 41, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
יְהוָ֤ה׀ יִשְׁמְרֵ֣הוּ וִֽ֭יחַיֵּהוּ יֶאְשֹּׁר בָּאָ֑רֶץ וְאַֽל־תִּ֝תְּנֵ֗הוּ בְּנֶ֣פֶשׁ אֹיְבָֽיו׃

yĕhwá֤h׀ yişĕ̌mĕré֣hẇ wiֽ֭yẖayé̇hẇ yeʼĕşò̇̌r bá̇ʼá֑reẕ wĕʼaֽl־ţi̇֝ţĕ̇né֗hẇ bĕ̇ne֣peş̌ ʼòyĕbáֽyw׃