Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 45, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
וְיִתְאָ֣ו הַמֶּ֣לֶךְ יָפְיֵ֑ךְ כִּי־ה֥וּא אֲ֝דֹנַ֗יִךְ וְהִשְׁתַּֽחֲוִי־לֹֽו׃

wĕyiţĕʼá֣w hamė֣lekĕ yápĕyé֑kĕ ki̇y־h֥ẇʼ ʼà֝dòna֗yikĕ wĕhişĕ̌ţȧֽẖàwiy־lòֽw׃