Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 45, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וּבַֽת־צֹ֨ר׀ בְּ֭מִנְחָה פָּנַ֥יִךְ יְחַלּ֗וּ עֲשִׁ֣ירֵי עָֽם׃

ẇbaֽţ־ẕò֨r׀ bĕ֭̇minĕẖáh pá̇na֥yikĕ yĕẖal̇֗ẇ ʻàşǐ֣yréy ʻáֽm׃