Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 57, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
לַמְנַצֵּ֣חַ אַל־תַּ֭שְׁחֵת לְדָוִ֣ד מִכְתָּ֑ם בְּבָרְחֹ֥ו מִפְּנֵי־שָׁ֝א֗וּל בַּמְּעָרָֽה׃

lamĕnaẕé֣̇ẖa ʼal־ţȧ֭şĕ̌ẖéţ lĕdáwi֣d mikĕţá֑̇m bĕ̇bárĕẖò֥w mipĕ̇néy־şá̌֝ʼ֗ẇl bȧmĕ̇ʻáráֽh׃