Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 57, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
יִשְׁלַ֤ח מִשָּׁמַ֨יִם׀ וְֽיֹושִׁיעֵ֗נִי חֵרֵ֣ף שֹׁאֲפִ֣י סֶ֑לָה יִשְׁלַ֥ח אֱ֝לֹהִ֗ים חַסְדֹּ֥ו וַאֲמִתֹּֽו׃

yişĕ̌la֤ẖ mişá̇̌ma֨yim׀ wĕֽyòwşǐyʻé֗niy ẖéré֣p şò̌ʼàpi֣y se֑láh yişĕ̌la֥ẖ ʼè֝lòhi֗ym ẖasĕdò֥̇w waʼàmiţòֽ̇w׃