Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 64, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
וַיִּֽירְא֗וּ כָּל־אָ֫דָ֥ם וַ֭יַּגִּידוּ פֹּ֥עַל אֱלֹהִ֗ים וּֽמַעֲשֵׂ֥הוּ הִשְׂכִּֽילוּ׃

wayiֽ̇yrĕʼ֗ẇ ká̇l־ʼá֫dá֥m wa֭yȧgi̇ydẇ pò֥̇ʻal ʼèlòhi֗ym ẇֽmaʻàşé֥̂hẇ hişĕ̂kiֽ̇ylẇ׃