Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 88, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
שַׁ֭תַּנִי בְּבֹ֣ור תַּחְתִּיֹּ֑ות בְּ֝מַחֲשַׁכִּ֗ים בִּמְצֹלֹֽות׃

şǎ֭ţȧniy bĕ̇bò֣wr ţȧẖĕţi̇yò֑̇wţ bĕ̇֝maẖàşǎki̇֗ym bi̇mĕẕòlòֽwţ׃