Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 9, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
חָֽנְנֵ֬נִי יְהוָ֗ה רְאֵ֣ה עָ֭נְיִי מִשֹּׂנְאָ֑י מְ֝רֹומְמִ֗י מִשַּׁ֥עֲרֵי מָֽוֶת׃

ẖáֽnĕné֬niy yĕhwá֗h rĕʼé֣h ʻá֭nĕyiy mişò̇̂nĕʼá֑y mĕ֝ròwmĕmi֗y mişȧ֥̌ʻàréy máֽweţ׃