Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ecclésiaste 9, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
גַּ֣ם אַהֲבָתָ֧ם גַּם־שִׂנְאָתָ֛ם גַּם־קִנְאָתָ֖ם כְּבָ֣ר אָבָ֑דָה וְחֵ֨לֶק אֵין־לָהֶ֥ם עֹוד֙ לְעֹולָ֔ם בְּכֹ֥ל אֲשֶֽׁר־נַעֲשָׂ֖ה תַּ֥חַת הַשָּֽׁמֶשׁ׃

gȧ֣m ʼahàbáţá֧m gȧm־şînĕʼáţá֛m gȧm־qinĕʼáţá֖m kĕ̇bá֣r ʼábá֑dáh wĕẖé֨leq ʼéyn־láhe֥m ʻòwd֙ lĕʻòwlá֔m bĕ̇kò֥l ʼàşěֽr־naʻàşá֖̂h ţȧ֥ẖaţ haşáֽ̇̌meş̌׃