Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ruth 2, 20

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
20
וַתֹּ֨אמֶר נָעֳמִ֜י לְכַלָּתָ֗הּ בָּר֥וּךְ הוּא֙ לַיהוָ֔ה אֲשֶׁר֙ לֹא־עָזַ֣ב חַסְדֹּ֔ו אֶת־הַחַיִּ֖ים וְאֶת־הַמֵּתִ֑ים וַתֹּ֧אמֶר לָ֣הּ נָעֳמִ֗י קָרֹ֥וב לָ֨נוּ֙ הָאִ֔ישׁ מִֽגֹּאֲלֵ֖נוּ הֽוּא׃

waţò̇֨ʼmer náʻomi֜y lĕkalá̇ţá֗ḣ bá̇r֥ẇkĕ hẇʼ֙ layhwá֔h ʼàşěr֙ lòʼ־ʻáza֣b ẖasĕdò̇֔w ʼeţ־haẖayi֖̇ym wĕʼeţ־hamé̇ţi֑ym waţò֧̇ʼmer lá֣ḣ náʻomi֗y qárò֥wb lá֨nẇ֙ háʼi֔yş̌ miֽgò̇ʼàlé֖nẇ hֽẇʼ׃