Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Cantique des Cantiques 7, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
שׁ֤וּבִי שׁ֨וּבִי֙ הַשּׁ֣וּלַמִּ֔ית שׁ֥וּבִי שׁ֖וּבִי וְנֶחֱזֶה־בָּ֑ךְ מַֽה־תֶּחֱזוּ֙ בַּשּׁ֣וּלַמִּ֔ית כִּמְחֹלַ֖ת הַֽמַּחֲנָֽיִם׃

ş֤̌ẇbiy ş̌֨ẇbiy֙ haş֣̇̌ẇlami̇֔yţ ş֥̌ẇbiy ş֖̌ẇbiy wĕneẖèzeh־bá֑̇kĕ maֽh־ţėẖèzẇ֙ bȧş֣̇̌ẇlami̇֔yţ ki̇mĕẖòla֖ţ haֽmȧẖànáֽyim׃