Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Sophonie 2, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
זֹ֞֠את הָעִ֤יר הָעַלִּיזָה֙ הַיֹּושֶׁ֣בֶת לָבֶ֔טַח הָאֹֽמְרָה֙ בִּלְבָבָ֔הּ אֲנִ֖י וְאַפְסִ֣י עֹ֑וד אֵ֣יךְ׀ הָיְתָ֣ה לְשַׁמָּ֗ה מַרְבֵּץ֙ לַֽחַיָּ֔ה כֹּ֚ל עֹובֵ֣ר עָלֶ֔יהָ יִשְׁרֹ֖ק יָנִ֥יעַ יָדֹֽו׃ ס

zò֞֠ʼţ háʻi֤yr háʻali̇yzáh֙ hayò̇wşě֣beţ lábe֔taẖ háʼòֽmĕráh֙ bi̇lĕbábá֔ḣ ʼàni֖y wĕʼapĕsi֣y ʻò֑wd ʼé֣ykĕ׀ háyĕţá֣h lĕşǎmá̇֗h marĕbé̇ẕ֙ laֽẖayá̇֔h kò֚̇l ʻòwbé֣r ʻále֔yhá yişĕ̌rò֖q yáni֥yʻa yádòֽw׃ s