Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Hébreux 4, 2

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
2
καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι, ἀλλ’ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν.

kaì gár esmen euēngelisménoi katháper kakeînoi, all’ ouk ōphélēsen ho lógos tē̂s akoē̂s ekeínous, mḕ synkekerasménous tē̂i pístei toîs akoúsasin.