Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Actes 1, 18

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
18
Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ.

Hoûtos mèn oûn ektḗsato chōríon ek misthoû tē̂s adikías, kaì prēnḕs genómenos elákēsen mésos, kaì exechýthē pánta tà splánchna autoû.