Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Actes 1, 24

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
24
καὶ προσευξάμενοι εἶπαν, Σὺ κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα

kaì proseuxámenoi eîpan, Sỳ kýrie, kardiognō̂sta pántōn, anádeixon hòn exeléxō ek toútōn tō̂n dýo héna