Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Septuaginta 1 Rois 14, 21

Pentateuque
Livres historiques
Écrits poétiques
Livres prophétiques
Chapitre
Versets
21
Καὶ Ροβοαμ υἱὸς Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ιουδα· υἱὸς τεσσαράκοντα καὶ ἑνὸς ἐνιαυτῶν Ροβοαμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ δέκα ἑπτὰ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ τῇ πόλει, ἣν ἐξελέξατο κύριος θέσθαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν ϕυλῶν τοῦ Ισραηλ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Νααμα ἡ Αμμανῖτις.

Kaì Roboam hyiòs Salōmōn ebasíleusen epì Iouda: hyiòs tessarákonta kaì henòs eniautō̂n Roboam en tō̂i basileúein autòn kaì déka heptà étē ebasíleusen en Ierousalēm tē̂i pólei, hḕn exeléxato kýrios thésthai tò ónoma autoû ekeî ek pasō̂n phylō̂n toû Israēl: kaì tò ónoma tē̂s mētròs autoû Naama hē Ammanîtis.